Seminarii didactice şi ştiinţifice

Seminarii didactice

13.11.2014 – Conf.dr.ing. Emil CAZACU, Impactul didactic al lucrarilor de laborator din cadrul cursurilor de Electrotehnica – Abordari clasice si moderne.

17.04.2014 – Prof.dr.ing. Valentin IONIȚĂ, Eficientizarea metodelor de predare.

17.04.2014 – Prof.dr.ing. Florin CONSTANTINESCU, Invatarea in Romania.

27.03.2014 – Prof.dr.ing. Daniel IOAN, Platforma Moodle pentru  Bazele Electrotehnicii.

07.11.2013   – Prof.dr.ing. Valentin IONIȚĂ, Simboluri utilizate in predarea Teoriei Circuitelor Electrice.

01.11.2012 – Prof.dr.ing. Mihai IORDACHE, Metoda variabilelor de stare.

29.05.2012 – Prof.dr.ing. Daniel IOAN, Progrese in predarea Bazelor Electrotehnicii.

Seminarii ştiinţifice

23.04.2015 – Prof.dr.ing. Florin CONSTANTINESCU , Relaţia autor-referent-editor la revistele IEEE.

19.03.2015 – As.dr.ing. Marian VASILESCU, Solutionarea problemelor de levitatie electromagnetica utilizand ecuatia integrala a curentilor turbionari in structuri tridimensionale.

19.03.2015 – S.l.dr.ing. Alexandru GHEORGHE, Un algoritm nou de determinare a expresiilor simbolice aproximative ale polilor si zerourilor.

26.02.2015 –  S.l.dr.ing. Gabriel PREDA, My research journey: from fundamental research to industry.

13.11.2014 – S.l.dr.ing. Lucian PETRESCU, Caracterizarea şi modelarea materialelor magnetice ce funcţionează într-o gamă largă de frecvenţe.

16.10.2014 – As.drd.ing. Paul Cristian ANDREI, Metoda polarizatiei pentru analiza campului magnetic in evaluarea relatiei B-H.

16.10.2014 – As.dr.ing. Steliana – Valentina PUŞCAŞU, Contributii privind cresterea performantelor convertoarelor electromecanice cu magneti permanenti.

24.01.2013 – Prof.dr.ing. Daniel IOAN, Progrese in Modelarea Electromagnetică, realizate de colectivul LMN.

29.11.2012 – Conf.dr.ing. Gabriela CIUPRINA, Tehnici HPC pentru modelarea câmpului electromagnetic la frecvenţe înalte.

29.11.2012 – Ş.l.dr.ing. Ruxandra Liana COSTEA, Circuite neurale recurente pentru procesarea KWTA a datelor.

29.11.2012 – Ş.l.dr.ing. Marilena STĂNCULESCU, Controlul proprietăţilor substanţei prin metode electromagnetice.

15.11.2012 – Ş.l.dr.ing. Mihai MARICARU, Metode de calcul eficient al câmpului electromagnetic în interacţiunea cu substanţa şi sisteme de ecranare.

15.11.2012 – Ş.l.dr.ing. Mihai Iulian REBICAN, Reconstrucţia formelor defectelor utilizând tehnici de testare nedistructivă prin curenţi turbionari.

06.06.2012 – Prof.dr.ing. Florea Ioan HĂNŢILĂ, Câteva direcţii de cercetare cu contribuţii importante ale colectivelor din catedră.

Cursuri pentru doctoranzi

12, 19, 26 ianuarie 2013 şi 2, 9, 16 februarie 2013 – Prof.dr.ing. Daniel IOAN, Modelarea electromagnetică, aspecte fizice si matematice.

  Sesiuni ale cercurilor studențești

2011 – http://scss.elth.pub.ro

2013 – Raport SCSS 2013 (Aplicaţii de Inginerie Electrică)

2014 – Raport Secţiunea 04 – X – Electrotehnică- Sala EB-210

2015 – Raport final – secţiunea Electrotehnică, Mai 2015