Colective de cercetare

Activitatea de cercetare din Departamentul de Electrotehnică se desfaşoară prin asocierea liberă în echipe destinate soluţionării problemelor tehnice şi ştiinţifice din cadrul granturilor sau contractelor de cercetare. Totodată, elaborarea în colectiv a lucrărilor ştiinţifice (cărţi, monografii, manuale didactice, articole ştiinţifice, comunicări la conferinţe de profil etc.) generează parteneriate ad-hoc, bazate pe competenţa profesională şi ştiinţifică a fiecărui membru al departamentului.

Detalii privind experienţa şi domeniile de competenţă ale fiecărui cercetător se găsesc în secţiunea >Persoane>Corp profesoral.