Teze de doctorat

susţinute în cadrul Departamentului

 

ACŢIONĂRI NECONVENŢIONALE UTILIZÂND ACTUATORI MAGNETOSTRICTIVI, autor: ing. Alexandru-Laurenţiu CĂTĂNESCU, conducător ştiinţific: Prof. emerit dr. ing. Cezar FLUERAŞU (31 martie 2015)
TEHNOLOGII INFORMATICE MODERNE ŞI INTERFEŢE EVOLUATE PENTRU MODELAREA SISTEMELOR FIZICE, autor: ing. Sorin IONIŢESCU, conducător ştiinţific: Prof. emerit dr. ing. Cezar FLUERAŞU (31 martie 2015)
CONTRIBUŢII LA STUDIUL DEGRADĂRII IZOLAŢIEI CABLURILOR ELECTRICE SUB ACŢIUNEA UNOR FACTORI DE MEDIU, autor: ing. Liana-Mihaiela TUDOSIE, conducător ştiinţific: Prof. emerit dr. Doina GAVRILĂ (27 octombrie 2014)
CONTRIBUŢII LA ANALIZA CIRCUITELOR ELECTRICE NELINIARE ÎN REGIM DINAMIC, autor: ing. Rodica Georgiana VOICULESCU, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Mihai IORDACHE (13 octombrie 2014)
CONDUCŢIA ELECTRICĂ ÎN STRUCTURI METAL-IZOLATOR-METAL, autor: Emilia-Simona MĂLUREANU, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Daniel IOAN (27 martie 2014)
SISTEM MAGNETOFORETIC PENTRU MANIPULAREA ŞI SEPARAREA ÎN TIMP REAL A PARTICULELOR CU PROPRIETĂŢI MAGNETICE, autor: fiz. Marius Andrei AVRAM, conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Horia GAVRILĂ (23 ianuarie 2014)
MODELAREA ELECTROMAGNETICĂ MULTIPROCESOR A MICROSISTEMELOR INTEGRATE, autor: ing. Bogdan DIŢĂ, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Daniel IOAN (20 decembrie 2013)
CONTRIBUTII PRIVIND ÎMBUNATATIREA PERFORMANTELOR MOTOARELOR ASINCRONE, autor: ing. Florin REZMERITA, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Mihai IORDACHE (27 noiembrie 2013)
CONTRIBUŢII PRIVIND TRANSFERUL WIRELESS A ENERGIEI ELECTROMAGNETICE, autor: ing. Georgiana Nicoleta ZAINEA (REZMERITA), conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Mihai IORDACHE (7 noiembrie 2013)
MODELE VECTORIALE DE HISTEREZIS ÎN MAGNETISM, autor: ing. Octavian Adrian TABĂRĂ, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Valentin IONIŢĂ (28 octombrie 2013)
CIRCUITE PENTRU CONVERSIA FRECVENTEI UTILIZATE IN COMUNICATII, autor: ing. Cătălin-Adrian BRÂNZEI, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Florin CONSTANTINESCU (10 ianuarie 2013)
CONTRIBUŢII PRIVIND APLICAREA CONVERSIEI ELECTROTERMICE SAU ELECTROMECANICE ÎN TEHNICĂ, autor: ing. Valeriu Stefan MINCULETE, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Ioan Florea HĂNŢILĂ (7 decembrie 2012)
CONTRIBUŢII PRIVIND ANALIZA ÎN REGIM PERIODIC A CIRCUITELOR CU ELEMENTE REZISTIVE NELINIARE, autor: ing. Lilica CORLAN, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Ioan Florea HĂNŢILĂ (noiembrie 2012)
SISTEME DINAMICE NEURALE, autor: as. ing. Victor BUCATA, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Cornel MARINOV (26 octombrie 2012)
MODELAREA DISPOZITIVELOR PASIVE DE RADIOFRECVENŢĂ, autor: ing. Gabriel Iulian STROE, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Florin CONSTANTINESCU (octombrie 2012)
DISPOZITIVE LASER INOVATOARE PENTRU MEDICINA SI NANOTEHNOLOGIE, autor: ing. Sorin-Laurentiu STANESCU, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Paul CRISTEA (25 septembrie 2012)
MODELAREA ELECTROMAGNETICA A INDUCTOARELOR INTEGRATE PE SISTEME MULTIPROCESOR”, autor: ing. Mihail-Iulian ANDREI, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Daniel IOAN (17 septembrie 2012)
MODELAREA PROPRIETĂŢILOR MAGNETICE ALE MATERIALELOR COMPOZITE, autor: ing. Adelina Rodica SAMOILESCU (BORDIANU), conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Valentin IONIŢĂ (14 septembrie 2012)
CONTRIBUŢII PRIVIND ANALIZA ŞI IDENTIFICAREA CIRCUITELOR ANALOGICE AUTONOME, autor: ing. Nicoleta-Iulia DUMITRESCU, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Mihai IORDACHE (14 septembrie 2012)
CONTRIBUTII PRIVIND SIMULAREA DISPOZITIVELOR ELECTROMAGNETICE IN REGIMURI DINAMICE PUTERNIC DEFORMANTE, autor: As. ing. Oana – Gabriela SIRBU de la Universitatea din Craiova, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Mihai IORDACHE (29 iunie 2012)
CONTRIBUTII LA DETERMINAREA CALITATII ENERGIEI ELECTRICE, autor: Ing. Alexandru BURCEA de la ELECTRICA Bucuresti, conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. Mihai IORDACHE (29 iunie 2012)