Servicii de formare continuă

Membri ai Departamentului de Electrotehnică sunt angrenaţi în coordonarea activităţilor aferente unor programe de formare continuă finanţate din fonduri europene şi organizate în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti:

Program strategic pentru promovarea inovarii în servicii prin educaţie deschisă, continuă – INSEED, (proiect POSDRU nr. 86/1.2/S/57748).

Calificare pentru o şansă în plus pe piaţa muncii!, (Contract nr. POSDRU/108/2.3/G/ 80719).

Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice din Învăţământul Preuniversitar în Domeniile Informaticii, Tehnologiei, Comunicaţiilor şi Dezvoltării Durabile – CONCORD, (Contract nr. POSDRU/85/1.3/S/61397).

Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România, (proiect POSDRU nr. 2/1.2/S/2).

Dezvoltarea de Cariere în Invatamant prin Formarea Resurselor Umane, (CIFRU, FSE-ID 6508).

Modulele educaţionale pregătite pot fi oferite la cerere persoanelor interesate în completarea studiilor sau partenerilor economici interesaţi în formarea continuă a angajaţilor.