Servicii educaţionale universitare

Departamentul de Electrotehnică are competenţa necesară pentru asigurarea unei game variate de servicii în domeniul pregătirii universitare prin studii de licenţă, masterat şi doctorat. Dintre acestea, amintim:

• Cursuri şi aplicaţii pentru disciplinele din programele acreditate de studii de licenţă şi masterat, conform comenzilor primite de la toate facultăţile din Universitatea Politehnica din Bucureşti; portofoliul este dezvoltat, îmbunătăţit şi adaptat continuu, conform cerinţelor clienţilor noştri (facultăţi, studenţi).

• Tutoriat şi consultaţii pentru studenţi, în vederea orientării lor profesionale şi pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

• Coordonare ştiinţifică, consiliere şi suport tehnic (laboratoare, bibliotecă etc.) pentru realizarea proiectelor de diplomă, a lucrărilor de disertaţie şi a tezelor de doctorat.

• Coordonare ştiinţifică şi suport tehnic (laboratoare, acces la surse informaţionale) pentru desfăşurarea activităţii de cercetare a masteranzilor.

• Cursuri de pregătire pentru doctoranzi, în colaborare cu Şcoala Doctorală a facultăţii.

• Seminarii ştiinţifice pe teme de interes din domeniul Ingineriei Electrice.