Servicii de cercetare şi expertizare

Experienţa acumulată de-a lungul timpului de către colectivul Departamentului de Electrotehnică în activitatea de cercetare ştiinţifică, precum şi echipamentele performante din dotare, permit:

• Colaborari ştiinţifice în domeniile de cercetare în care avem competenţa necesară.

• Consultanţă în modelarea şi optimizarea numerică a materialelor şi echipamentelor electrotehnice.

• Determinarea experimentală a proprietăţilor materialelor magnetice de orice tip.

• Expertizarea instalaţiilor electrice.

• Asistenţă în dezvoltarea şi implementarea programelor de calcul de înaltă performanţă (inclusiv optimizare, paralelizare).

• Consultanţă pentru soluţionarea problemelor cuplate sau multifizică în aplicaţii multidisciplinare.

• Dezvoltarea componentelor software necesare proiectării şi analizei asistate de calculator în aplicaţii specificate.

• Expertizarea echipamentelor din punct de vedere al câmpului electromagnetic.

• Dezvoltarea montajelor experimentale pentru măsurarea şi testarea unor prototipuri.