Teme proiecte de diplomă

Proiecte de diplomă susținute (2013-2014)

Teme propuse (2014-2015) 

 

Teme propuse pentru proiectele de diplomă în anul universitar 2014-2015

Descarcă fişier XLS

Cadru didactic
Tema propusa
BORDIANU Adelina
Analiza eficientei diferitelor ecrane electromagnetice
BORDIANU Adelina
Studiul circuitelor electrice folosind PSPICE
BORDIANU Adelina
Studiul bidimensional al materialelor compozite utilizate in fabricarea contactelor electrice
CAZACU Emil
Evaluarea stabilitatii statice a sistemelor de levitatie electromagnetica moderne
CAZACU Emil
Microsisteme de levitatie electromagnetica bazate pe utilizarea materialelor diamagnetice
CIUCEANU Radu-Mircea
Regimul nesinusoidal al unui redresor trifazat
CIUCEANU Radu-Mircea
Analiza regimului periodic nesinusoidal al circiutelor liniare si neliniare
CIUPRINA Gabriela
Modelarea electromagnetica a microcomutatoarelor de radio-frecventa
CIUPRINA Gabriela
Modelarea  interconexiunilor din circuitele integrate
CIUPRINA Gabriela
Optimizarea automata a dispozitivelor electromagnetice
CONSTANTINESCU Florin
Sinteza unui model de circuit ordin redus pentru un condensator cu structura interdigitala
CONSTANTINESCU Florin
Sinteza circuitelor rezistive neliniare utilizand diode Zener cu parametri specificati
COSTEA Ruxandra
Recunoasterea cifrelor folosind retele neurale recurente.
COSTEA Ruxandra
Recunoasterea literelor folosind retele neurale recurente.
DROSU Oana Mihaela
Modelarea numerica 2D cu elemente finite a defibrilarii cardiace in regim electrocinetic
DROSU Oana Mihaela
Modelarea numerica 2D cu elemente finite a stimularii cardiace magnetice
DUCA Anton
Aplicatie JavaEE pt Ingineria Electrica
DUCA Anton
Aplicatii Java(Android, JavaEE) pt Inginerie Electrica
DUMITRIU Lucia
Generarea functiilor de transfer pentru sisteme cu o singura intrare si o singura iesire
DUMITRIU Lucia
Aspecte teoretice si de calcul in analiza stabilitatii circuitelor analogice
GHEORGHE Alexandru Gabriel
Program de generare a functiilor de transfer.
GHEORGHE Alexandru Gabriel
Metode de compensare in frecventa a amplificatoarelor operationale.
HANTILA Florea
Metode integrale pentru calcului fortelor magnetice
HANTILA Florea
Metode integrale pentru calcului fortelor magnetice
IONESCU Gelu
Modelarea unor sisteme de tractiune electrica utilizand infasurari trifazate
IONESCU Gelu
Modelarea fortelor portante ale echipamentelor electrice
IONITA Valentin
Modelarea materialelor magnetice in regim dinamic
IONITA Valentin
Calculator pentru circuite electrice
MARICARU Mihai
Studiul sistemelor de ecranare in c.a.
MARICARU Mihai
Studiul sistemelor de ecranare in c.c.
MARICARU Mihai
Studiul unei instalatii de incalzire in curenti turbionari
MARICARU Mihai
Evaluarea capacitatilor parazite
MARIN Constantin Viorel
Comportarea in frecventa a transformatorului de izolare cu ecrane multiple
MARIN Constantin Viorel
Analiza circuitelor cu neliniaritati puternice utilizind metoda balantei armonice
PĂLTÂNEA Gheorghe
Studiul anizotropiei tolelor din otel electrotehnic cu graunti neorientati
PĂLTÂNEA Gheorghe
Procese de magnetizare in aliaje fier siliciu cu graunti neorientati
PĂLTÂNEA Veronica
Evidentierea anizotropiei magnetice prin diagrame polare pentru aliaje fier siliciu
PĂLTÂNEA Veronica
Influenta tratamentului termic asupra proprietatilor magnetice ale tolelor fier siliciu cu graunti neorientati
NEMOIANU Iosif Vasile
Aplicatie software pentru studiul levitatiei electromagnetice cu magneti permanenti
NEMOIANU Iosif Vasile
Studiul regimului tranzitoriu al liniilor electrice lungi
NICULAE Dragos
Levitatie folosind curenti turbionari
NICULAE Dragos
Alimentarea fara fir cu energie electromagnetica
PETRESCU Lucian
Platformă de analiză a regimului tranzitoriu în circuitele electrice
PETRESCU Lucian
Aplicaţie practică cu ajutorul senzorilor de proximitate
PETRESCU Lucian
Stocarea şi detecţia particulelor electrice încărcate în capcane de tip Pauli (în co-tutelă cu dr.fiz. Bogdan MIHALACHE – INFLPR)
PETRESCU Lucian
Biblioteca de aplicatii java in domeniul teoriei circuitelor electrice
PETRESCU Lucian
Biblioteca de aplicatii java in domeniul teoriei campului electromagnetic
REBICAN Mihai
Rezolvarea problemei inverse a defectoscopiei nedistructive prin metode de inteligenta artificiala: algoritmi genetici, retele neurale
REBICAN Mihai
Modelarea numerica a campului electromagnetic in dispozitive electromagnetice utilizand metoda elementelor finite
STANCULESCU Marilena
Campul magnetic in materialele feromagnetice.
STANCULESCU Marilena
Proceduri pentru calculul campului electromagnetic in medii feromganetice.
STANCULESCU Marilena
Criptografie vs. Criptanaliză.
VASILESCU George-Marian
Dimensionarea unui electromagnet de curent continuu
VASILESCU George-Marian
Proiectarea unui detector de metale

 

Proiecte de diplomă susținute

Nume student
Titlu proiect diploma
Cadru didactic
Sesiune
BUJOR N. Hadrian
STUDIUL ÎNCĂLZIRII PRIN CURENŢI TURBIONARI
As.dr.ing. George-Marian VASILESCU
iulie 2014
CALUEAN N. George-Gabriel
LEVITAŢIE ÎN CÂMP ELECTROMAGNETIC
As.dr.ing. George-Marian VASILESCU
septembrie 2013
CRĂCIUN Gh. Andrei-Vasilică
INFLUENŢA ECRANELOR ASUPRA CARACTERISTICII DE FRECVENŢĂ A UNUI TRANSFORMATOR DE IZOLARE
Conf.dr.ing. Constantin Viorel MARIN
iulie 2014
MANOLE S.C. Cristian-Nicolae
SIMULAREA ŞI MODELAREA CU PROGRAMUL CADENCE A COMPONENTELOR MAGNETICE NELINIARE DIN TRANSFORMATOARELE ELECTRICE
Conf.dr.ing. Constantin Viorel MARIN, Ş.l.dr.ing.  Alexandru Gabriel Gheorghe
septembrie 2014
DIACONU Şt. Elena-Daniela
ANALIZA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ A FUNCŢIONĂRII RECEPTOARELOR ELECTRICE TRIFAZATE ÎN REGIM NESINUSOIDAL.
Conf.dr.ing. Emil CAZACU
iulie 2014
PĂTRAN C.L. Andrei-Laurenţiu
CALCULUL RAPID AL REGIMULUI TRANZITORIU AL CONVERTOARELOR DC-DC
Prof.dr.ing. Florin CONSTANTINESCU
septembrie 2014
CIOMÎRDAC C. Alexandru-Ionuţ
LEVITAŢIE ELECTROMAGNETICĂ
Prof.dr.ing. Ioan Florea HĂNŢILĂ
iulie 2014
CHIRANA D. Mihai
ACHIZIŢIA DATELOR ÎN CIRCUITE ELECTRICE.
Prof.dr.ing. Valentin IONIŢĂ
iulie 2014
PÂRVULESCU Gh. Mihai-Adrian
ELECTROMAGNET PENTRU MAGNETIZARE.
Prof.dr.ing. Valentin IONIŢĂ
iulie 2014
PREDA M. Nicoleta-Daniela
SERVICII ÎN CARACTERIZAREA MATERIALELOR MAGNETICE
Prof.dr.ing. Valentin IONIŢĂ
iulie 2014
DIACONU D. Ionuţ-Răzvan
PLATFORMA E – LEARNING PENTRU BAZELE ELECTROTEHNICII
Sl.dr.ing. Dragos NICULAE
iulie 2013
MALCEA A. Alexandru
UTILIZAREA ANIMAŢIEI COMPUTERIZATE ÎN ÎNVĂŢAREA ELECTROMAGNETISMULUI
Sl.dr.ing. Dragos NICULAE
iulie 2013
NICHIFOROIU Al.I. Teodor
AUTOMATIZAREA ŞI SECURIZAREA UNEI CLĂDIRI DE BIROURI
Sl.dr.ing. Dragos NICULAE
iulie 2013
POPESCU C. Ionuţ
SENZORI DE TEMPERATURA SI PRESIUNE DE MARE ADANCIME
Sl.dr.ing. Dragos NICULAE
iulie 2014
IMBREA M. Gabriel-Rafael
ANALIZA CONTORULUI ELECTRIC. STUDIU PRACTIC COMPARATIV
Şl.dr.ing. Dragoş NICULAE
septembrie 2014
ŞOTCAN P. Ciprian Constantin
FRÂNAREA ELECTROMAGNETICĂ
Sl.dr.ing. Gheorghe PĂLTÂNEA
iulie 2013
GÎSCĂ F. Cristian
ANALIZA DIN PUNCT DE VEDERE ELECTRIC ŞI TEHNIC A UNEI CELULE DE ALIMENTARE
Sl.dr.ing. Lucian Gabriel PETRESCU
iulie 2014
NĂSTASE S. Cornel
PLATFORMĂ PRACTICĂ DE VERIFICARE A PRINCIPALELOR TEOREME ŞI RELAŢII DIN TEORIA CIRCUITELOR ELECTRICE.
Sl.dr.ing. Lucian Gabriel PETRESCU
iulie 2014
RADU C.M. Alin – Ciprian
PRODUS SOFTWARE DE ANALIZĂ A CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC BAZAT PE METODA ELEMENTELOR FINITE
Sl.dr.ing. Mihai Iulian REBICAN
iulie 2013
MOLEŞ A. Adrian-Petrişor
MODELAREA NUMERICĂ A CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC ÎN PROBLEMA DE DEFECTOSCOPIE NEDISTRUCTIVĂ PRIN CURENŢI TURBIONARI
Sl.dr.ing. Mihai Iulian REBICAN
iulie 2014
MUŞAT O. Cristina
MODELAREA NUMERICĂ A CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC ÎN DISPOZITIVE ELECTROMAGNETICE UTILIZÂND METODA ELEMENTELOR FINITE
Sl.dr.ing. Mihai Iulian REBICAN
iulie 2014
VELICU F. Valentin
INFUENŢA CURENŢILOR ARMONICI ASUPRA CALITĂŢII ENERGIEI ELECTRICE
Sl.dr.ing. Mihai Iulian REBICAN
iulie 2014
DOBRI P.P. Mihai
LEVITAŢIE ELECTROMAGNETICĂ PRIN CURENŢI TURBIONARI
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
iulie 2013
ANDRONIC  V. Bogdan George
CALCULUL BOBINELOR PENTRU TRANSFERUL DE ENERGIE WIRELESS
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
iulie 2014
BĂCANU  E.O. Mihai – Daniel
CALCULUL REZISTENŢEI TRASEELOR CONDUCTOARE
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
iulie 2014
BERBEC C. Dănuţ
STUDIUL UNUI ELECTROMAGNET DE CURENT CONTINUU
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
iulie 2014
DRĂGHICIU M. Octavian-Ionuţ
EVALUAREA EFICIENŢEI ECRANĂRII ÎN CURENT CONTINUU ŞI ALTERNATIV
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
iulie 2014
DUMITRESCU V. Sergiu-Cristian
STUDIUL ŞI PROIECTAREA UNUI DIFUZOR ELECTROMAGNETIC
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
iulie 2014
POPA G. Cătălin
CALCULUL UNUI SEPARATOR MAGNETIC ÎN FLUX CONTINUU
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
iulie 2014
DRAGOMIRESCU E. Alexandru-Dorian
PROGRAM BEM 2D PENTRU CALCULUL CÂMPULUI ELECTRIC
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
septembrie 2013
PANAIT I. Dragoş-Alexandru
LEVITAREA ELECTROMAGNETICĂ A UNUI CORP METALIC FOLOSIND CURENŢI TURBIONARI
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
septembrie 2013
TĂNASE M. Mircea – Mihai
CALCULUL EFICIENŢEI ECRANĂRII ÎN CURENT CONTINUU / ALTERNATIV
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
septembrie 2013
ŞUCĂ M. Clara-Maria
CALCULUL MATRICEI INDUCTIVITĂŢILOR / CAPACITĂŢILOR UNOR CONFIGURAŢII DE CONDUCTOARE
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
septembrie 2014
COMAN V. Daniel-Constantin
LEVITAŢIE CU CURENŢI TURBIONARI
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
septembrie 2014
MANOLE Gh. Dumitru-Laurenţiu
PURIFICATORUL ELECTROSTATIC
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
septembrie 2014
MATEI P. Florentin-Cristian
PROIECTAREA UNUI ELECTROMAGNET PENTRU MANEVRAREA TABLELOR FEROMAGNETICE
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
septembrie 2014
SÂRBU C. Mihai
INFLUENŢA LINIILOR DE JOASĂ TENSIUNE ASUPRA CORPULUI UMAN
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
septembrie 2014
DADU  A. Stanislav
STUDIUL UNUI SISTEM DE BLOCARE A UŞILOR DE CONTROL ACCES
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
septembrie 2014
DIMA B. BĂNICĂ – CRISTIAN
Studiu asupra detecţiei metalelor prin curenţi turbionari
Sl.dr.ing. Mihai MARICARU
septembrie 2014
BERCEA I. Marius – Gabriel
STUDIUL ANIZOTROPIEI TOLELOR DIN OŢEL ELECTROTEHNIC
Sl.dr.ing. Veronica PĂLTÂNEA
septembrie 2013