Personal auxiliar

Activitatea didactică şi de cercetare din cadrul Departamentului de Electrotehnică se desfăşoară cu suportul competent al personalului didactic auxiliar:

Manuela SÎRBU (administrator financiar) – activităţi curente de secretariat, coordonarea personalului auxiliar, gestiunea bibliotecii departamentului (EB-210), administrarea sălii de întruniri (EB-210) şi a sălii pentru seminarii (EB-209).

Dorian MATEI (tehnician) – gestiunea departamentului, asigurarea suportului pentru activitatea de cercetare şi alte activităţi tehnice.

Cornel TOCIK (tehnician) – întreţinerea reţelelor de calculatoare, gestionarea şi întreţinerea laboratoarelor EB 212-213.

Petrişor ŞERBAN (tehnician) – gestionarea şi întreţinerea laboratoarelor EB 202 şi EB 209.

Aurora BRATU (tehnician) – gestionarea şi întreţinerea laboratoarelor EB 206 şi EB 201a.

Gheorghe DAJU (tehnician) – întreţinerea reţelelor de calculatoare, gestionarea şi întreţinerea laboratoarelor EB 207 şi EB 215.

Gina BĂLĂREANU (laborant) – gestionarea şi întreţinerea laboratoarelor EB 208 şi EB 210.

Marian DĂNILĂ (muncitor) – gestionarea şi întreţinerea laboratoarelor EB 201b şi EB 203.