Baza materială

Activitatea de cercetare a membrilor Departamentului de Electrotehnică se desfăşoară atât în laboratoarele proprii, cât şi în instituţiile partenere pe bază de acord de colaborare. Laboratoarele sunt deschise şi accesului studenţilor din cele trei cicluri de studii universitare (licenţă, master şi doctorat) ce doresc să-şi dezvolte competenţele de cercetători sub îndrumarea profesorilor din departament.

Dintre laboratoarele de cercetare proprii putem menţiona:
• Laboratorul de magnetism tehnic
• Laboratorul de electrotehnică
• Laboratorul de informatică aplicată
• Laboratorul de metode numerice
• Laboratorul de analiza si sinteza circuitelor electrice
• Laboratorul de modelare numerică
• Laboratorul de aplicaţii informatice în Ingineria Electrică
• Laboratorul de proiectare şi simulare numerică a dispozitivelor electromagnetice
• Laboratorul de genomică şi inteligenţă artificială

O parte dintre echipamentele de cercetare este folosită şi în procesul didactic pentru ciclurile de licenţă şi master, conform principiului că orice resursă din cercetarea ştiinţifică trebuie valorificată şi în activitatea educaţională; detalii privind aceste echipamente se gasesc în secţiunea >Academic>Laboratoare didactice.

Departamentul de Electrotehnică susţine activitatea de cercetare din laboratoarele sale prin:

Serverul pentru calculul de înaltă performanţă Atlas din cadrul Laboratorului de Modelare Numerică – cluster hibrid cu 32 CPU quad-64 bits, putere de calcul de peste 1 Teraflop/secundă, memorie RAM de 240 GB şi capacitate de stocare pe disk de 10 TB.
Echipamente de caracterizare experimentală a materialelor magnetice: magnetometru cu probă vibrantă VSM 7304 LakeShore, histerezisgraf Brockhaus, tester unitolă C-300 Brockhaus, magnetometru de precizie pentru măsurarea magnetorezistenţei MPM 4.0, gaussmetrul 455 DSP LakeShore, sisteme de microscopie cu lumină polarizată reflectată, Axio-Imager şi Axiolab Zeiss.
Pachete software pentru modelări şi simulări numerice: COMSOL (câmp electromagnetic, mecanica fluidelor, probleme cuplate diverse), FLUX (câmp electromagnetic), MATLAB (mediu de dezvoltare a programelor de calcul), MAGPAR (micromagnetism), OOMMF (micromagnetism), PSPICE (simularea circuitelor electrice), APLAC (analiza circuitelor electrice), CADENCE (proiectarea circuitelor integrate incluzând simulatorul SPECTRE), SAPWIN (analiza simbolică a circuitelor).
Echipamente de analiză experimentală a dispozitivelor electrotehnice: osciloscoape digitale cu memorie şi mai multe canale, analizoare de semnal, generatoare de semnal, sisteme de achiziţii de date, cameră în infraroşu de mare precizie FLUKE TI 50 etc.
10 staţii de lucru, inclusiv portabile, pentru procesarea şi prelucrarea rapidă a datelor.
Facilităţi de comunicare şi documentare: acces rapid la Internet, echipamente de copiere şi imprimare, bibliotecă proprie, acces la resurse online de documentare.