Organizare

Conducerea departamentului este asigurată de:

  • Directorul Departamentului: Conf.dr.ing. Mihai MARICARU
  • Consiliul Departamentului, format din:  Ş.l.dr.ing. Marin Dragoş NICULAE, Conf.dr.ing. Mihai Iulian REBICAN, Prof.dr.ing. Gabriela CIUPRINA, Prof.dr.ing. Ioan Florea HĂNŢILĂ, Prof.dr.ing. Valentin IONIŢĂ,  Ş.l.dr.ing. Gheorghe PĂLTÂNEA

Reprezentarea departamentului în structurile de conducere ale Facultăţii de Inginerie Electrică este realizată prin:

  • Decanul facultăţii: Şl.dr.ing. Dragoş NICULAE
  • Prodecanul facultăţii: Conf.dr.ing. Mihai REBICAN 
  • Membrii Consiliului Facultăţii: Conf.dr.ing. Mihai MARICARU, Conf.dr.ing. Mihai Iulian REBICAN, Ş.l.dr.ing. Marin Dragoş NICULAE, Prof.dr.ing. Gabriela CIUPRINA, Prof.dr.ing. Valentin IONIŢĂ, Ş.l.dr.ing. Alexandru Gabriel GHEORGHE, Ş.l.dr.ing. George Marian VASILESCU

Reprezentarea Departamentului în structurile de conducere ale altor facultăţi din Universitate este asigurată de:

Membrii în Senatul Universităţii: Conf.dr.ing. Mihai MARICARU, Prof.dr.ing. Valentin IONIŢĂ


Laboratoarele didactice
ale departamentului sunt coordonate de:

  • Ş.l.dr.ing. Gheorghe PĂLTÂNEA – responsabil laboratoare de Electrotehnică
  • Ş.l.dr.ing. Alexandru Gabriel GHEORGHE – responsabil laboratoare de Informatică Aplicată

Secretariatul departamentului şi coordonator al personalului auxiliar: Manuela SÂRBU

Gestionar: Dorian MATEI