Laboratoare didactice

Laboratorul de Electrotehnică

Laboratorul de Magnetism Tehnic

Laboratorul de Informatică Aplicată

Galerie foto laboratoare


Laboratorul de Electrotehnică

Responsabil laborator: Ş.l.dr.ing. Gheorghe PĂLTÂNEA

În cadrul Departamentului de Electrotehnică, în sălile EB 202, EB 203 şi EB 208 din incinta Facultăţii de Inginerie Electrică, se găseşte Laboratorul de Electrotehnică. În cadrul acestui laborator se desfăşoară lucrările practice asociate disciplinelor de Electrotehnică, Bazele Electrotehnicii sau alte cursuri înrudite, prezente în planurile de învăţământ ale multor facultăţi din Universitatea Politehnica din Bucureşti:

• Inginerie Electrică

• Automatică şi Calculatoare

• Energetică

• Inginerie în Limbi Străine

• Transporturi

• Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

• Ingineria Sistemelor Biotehnice

• Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice

Spaţiile şi dotarea laboratorului asigură studenţilor condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor practice, care vin în completarea şi aprofundarea noţiunilor teoretice prezentate la cursuri şi aplicate în orele de seminar. De asemenea, resursele laboratorului permit dezvoltarea experimentelor necesare la elaborarea Proiectelor de Diplomă, a Lucrărilor de Disertaţie, a Tezelor de Doctorat sau pentru derularea unor contracte de cercetare.

Lucrări de laborator oferite: • Studiul unei reţele de curent continuu. • Măsurarea mărimilor electrice intr-un circuit de curent alternativ monofazat. • Studiul rezonanţei de tensiune într-un circuit R, L, C serie. • Studiul unui receptor trifazat conectat în stea. • Studiul unui receptor trifazat conectat în triunghi. • Determinarea caracteristicilor de atenuare şi dat de fază ale unor filtre care utilizează fenomenele de rezonanţă serie şi paralel. • Câmpul magnetic al conductoarelor filiforme parcurse de curent continuu. Formulele Biot – Savart – Laplace. • Materiale feromagnetice: curbele de magnetizare și ciclul de histerezis. • Studiul experimental al electromagneților de curent alternativ. • Legea inducției electromagnetice. Verificare. • Încercările unui transformator electric monofazat. • Încercările unui motor asincron trifazat cu rotorul bobinat. • Încercările unui motor de curent continuu cu excitaţie derivaţie sau mixtă. • Încercările unui generator de curent continuu cu excitaţie independentă. Echipamente de laborator reprezentative:

Analizor de reţea monofazată, CHAUVIN ARNOUX C.A. 8230

ELTH1 Voltmetru AC 6 V – 600 V Ampermetru DC 1A – 1700A Ampermetru AC 100 mA – 6500 A Frecvenţă 40 Hz – 70 kHz Wattmetru, VARmetru, V-A metru Contor de energie electrică Ecran pentru vizualizarea semnalelor electrice Analiza armonicilor superioare

Osciloscop cu două canale, METRIX OX 6152

ELTH2
 • Voltmetru 2 x 300 V
 • Frecvenţă 150 MHz
 • Rată de eşantionare 1 GB/s, 2500 puncte
 • Analiză a armonicilor superioare
 • Multimetru digital 400 mV – 300 V, 200 kHz
 • Ecran LCD tactil
 • Conexiuni RS232, USB, Lan cu server WEB
 • Operare la distanţă prin internet

Multimetru digital, EMOS MY-64

ELTH3
 • Voltmetru DC 200 mV – 1000V
 • Voltmetru AC 2 V – 750 V
 • Ampermetru DC 20mA – 10A
 • Ampermetru AC 20 mA – 10 A
 • Ohmmetru 200 Ohm – 200 M Ohm
 • Capacitate 2 nF – 20 µF
 • Frecvenţă 2 kHz – 20 kHz
 • Temperatură -50°C – 1000°C

Rezistenţe decadice, ZX – 74

ELTH4

Generator de semnal, BK Precision 4040A

ELTH5
 • Frecvenţă 0,2 – 20 MHz
 • Tensiune de ieşire: 20 V p-p
 • Forma semnalelor electrice: sinusoidal, treaptă, rampă
 • Modulare AM, FM
 • Variaţie liniară şi logaritmică
 • Numărător digital

Generator de semnal, Protek 9205 A

ELTH6
 • Frecvenţă 0,03 – 3 MHz
 • Tensiune de ieşire: 20 V p-p
 • Forma semnalelor electrice: sinusoidal, treaptă, rampă
 • Modulare AM
 • Variaţie liniară şi logaritmică
 • Numărător digital

Autotransformator monofazic, Braun Group TDGC2 – 5000 W

ELTH7
 • Tensiune de intrare 230V, 50 Hz
 • Tensiune de ieşire: 0 – 250 V
 • Putere maximă 5kW

Autotransformator trifazat, Braun Group TSGC2 – 9 kW

ELTH8
 • Tensiune de intrare 220 V, 50 Hz
 • Tensiune de ieşire 0 – 450 V
 • Putere maximă 9kW

Gausmetru cu sondă Hall, LakeShore 455 DSP

ELTH9
 • Interval de frecvenţe 0 – 20 kHz
 • Interval inducţie magnetică 35 mG – 350 kG

Laboratorul de Magnetism Tehnic

Responsabil laborator: Ş.l.dr.ing. Lucian PETRESCU
Website: http://www.mag.pub.ro/

Laboratorul localizat în sala EB-201a oferă printre altele şi posibilitatea desfăşurării orelor de laborator la discipline legate de caracterizarea avansată a materialelor magnetice pentru masteranzii facultăţii de Inginerie Electrică. Dotarea cu echipamente complexe şi performante permit efectuarea măsurătorilor necesare la elaborarea Rapoartelor de cercetare (master), a Proiectelor de Diplomă, a Lucrărilor de Disertaţie, a Tezelor de Doctorat sau pentru derularea unor contracte de cercetare.

  Lucrări de laborator oferite: • Verificarea legii Biot-Savart-Laplace cu ajutorul gaussmetrului cu sondă Hall • Măsurări în circuit magnetic deschis cu ajutorul fluxmetrului • Măsurarea tolelor din materiale magnetice moi cu testerul unitola (SST) • Măsurări de precizie cu ajutorul magnetometrului cu probă vibrantă (VSM) • Proiectarea şi realizarea experimentelor pe VSM pentru modelarea Preisach a histerezisului magnetic • Măsurători de câmp magnetic cu gaussmetrul portabil. • Măsurători ambientale cu teslametrul. • Măsurarea magnetorezistenţei. • Vizualizarea domeniilor magnetice prin microscopie magneto-optică Kerr. Echipamente de laborator reprezentative:

Magnetometrul cu probă vibrantă, VSM-7304 Lake Shore

LMT1_mic Câmp de măsură: 1500-1800 kA/m, dependent de întrefier (0 – 80 mm); Sursă de putere 647: reglabilă, 16 A, 50/60 Hz, 3×200 V până la 3×400 V Reglarea întrefierului: 0.9” si 1.6”. Măsoară momente magnetice (5×10-6 – 103 ) emu în câmpuri magnetice până la 2 T. Eşantioane: filme subţiri în poziţie frontală (max. 6.35 mm diametru) sau lateral (max 12.7 mm lungime), respectiv eşantioane sub formă de pulbere, lichid sau solid, plasate în capsule de lungime 4.57mm şi diametrul exterior de 5.4mm sau 5.1mm. Precizia de măsurare mai bună de 2%. Reproductibilitatea tipică mai bună de 1%. Stabilitate excelentă de câmp (0.05% din scala plină la temperatură şi câmp constant). Achiziţia, controlul şi prelucrarea datelor se face software, datele procesate pot fi accesibile în forma tabelară sau în forma grafică. Măsurători experimentale posibile: cicluri de histerezis (inclusiv cicluri minore), curba de magnetizare iniţială, remanenţa in c.c. si c.a.

Testerul unitolă, SST MPG 100 Brockhaus

LMT2_mic
 • Dimensiunile eşantionului: (280 x 30 x 1) mm
 • Intensitatea câmpului magnetic: 1 – 10000 A/m
 • Polarizaţia: 0,001 – 2 T
 • Frecvenţele de măsură (c.a.): 3 – 200 Hz
 • Repetabilitatea măsurătorilor mai mare de 0.2%.
 • Achiziţia, controlul şi prelucrarea datelor se face software, datele procesate pot fi accesibile în forma tabelară sau în forma grafică
 • Măsurători experimentale posibile: pierderi specifice de putere, valoarea efectivă şi de vârf a polarizaţiei, valoarea efectivă şi de vârf a intensităţii câmpului magnetic, remanenţa, coercitivitatea, permeabilitatea magnetică relativă, puterea aparentă specifică, cicluri de histerezis în curent alternativ

Magnetometrul de precizie pentru măsurarea magnetorezistenţei, MPM 4.0

LMT3_mic
 • Două canale de măsură: “fast channel” (poate măsura semnale de frecvenţă înaltă cu o rezoluţie de 3 ½ digits) şi “slow channel” (are o rezoluţie de 5 ½ digits, dar poate să măsoare corect semnale variabile lent în timp de maxim 5Hz)
 • Interfaţă digitală ce permite cuplarea la programe dedicate de achiziţie şi prelucrare a datelor.
 • Modul specializat pentru măsurarea magnetorezistenţei filmelor subţiri.

Sistem de microscopie cu lumină polarizată reflectată, AXIO-IMAGER Zeiss

LMT4_mic
 • Polarizor, analizor şi compensator ce permit vizualizarea structurilor de magnetizare;
 • Cameră video AxioCam HS, cu senzor SONY ICX414 (timp de expunere între 0.25ms – 60s) ce permite capturi de 60-198 imagini/sec.
 • Pachet software de achiziţie şi prelucrare a imaginilor AxioVision 4.5
 • Sursă internă de lumină cu halogen (6V, 30W);
 • Sursă externă de lumină rece de tip KL 1500LCD Zeiss, cu luminozitate reglabilă electronic şi mecanic (maxim 600 lm)
 • 4 obiective Epiplan (5×/ 0.13; 10×/ 0.20; 20×/ 0.40; 50×/ 0.70);
 • Ocular cu factor de multiplicare 10
 • Reglare fină şi brută a intensităţii luminii, respectiv a platformei;

Teslametru de măsurare a câmpului magnetic după trei axe, EXTECH 480826

LMT5
 • Rezoluţie: 0.01 – 1 μT
 • Gama de frecvenţă: 30 – 300 Hz
 • Afişaj: 3-1/2 digiţi
 • Temperatura de utilizare: 0 – 500C
 • Alimentare: baterie de 9V
 • Timpul de măsurare: aproximativ 0,4 secunde

Laboratorul de Informatică Aplicată

Responsabil laborator: Ş.l.dr.ing. Alexandru Gabriel GHEORGHE
Website: http://itee.elth.pub.ro

Laboratorul este localizat în sălile EB 206-207 (corp coumn dar şi acces modular), EB 212-213 (corp coumn dar şi acces modular), EB 215 şi oferă o infrastructură hardware formată din două servere şi două calculatoare pentru calcule multiprocesor de înaltă performanţă, acestea fiind accesibile şi de la distanţă, şi din peste 60 de staţii de lucru cu performanţe deosebite, optimizate pentru operarea rapidă a serviciilor server-client, cu posibilitatea de a folosi cel puţin două sisteme de operare. Acestea sunt desfăşurate pe o suprafaţă totală de peste 200 mp, amenajată modern şi climatizată.

Funcţionalitatea laboratorului a fost dezvoltată şi este în continuă adaptare pentru a răspunde complet cerinţelor lucrărilor de laborator aferente disciplinelor (desfăşurate în ultimele semestre) şi nu numai:

Administrare reţelelor de calculatoare (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Algoritmi numerici (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Baze de date în economie (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Bazele electrotehnicii (Facultatea de ANTREPRENORIAT, INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR)

Bazele electrotehnicii (Facultatea de AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE)

Câmpul electromagnetic în traductoare (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Chestiuni speciale de Electrotehnică (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Complemente de electrotehnică (Facultatea de ENERGETICĂ)

Controlul electromagnetic al calităţii produselor electrotehnice (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Electromagnetics (Facultatea de INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE)

Electrotechnique I (Facultatea de INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE)

• Electrotehnică (Facultatea de INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE)

Electrotehnică (Facultatea de ŞTIINŢE APLICATE)

Electrotehnică (Facultatea de TRANSPORTURI)

Elemente de inginerie electrică (Facultatea de INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE+Facultatea de CHIMIE APLICATĂ ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR)

Field Analysis and Modelling (Facultatea de INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE) • Informatică aplicată I (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Introducere în metoda elementului finit (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Metode numerice în ingineria electrică (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Procesare paralelă şi sisteme distribuite (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Programare Web şi aplicaţii cu baze de date (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Programarea orientată pe obiecte (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Reţele neurale şi logică fuzzy (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Simularea circuitelor electrice (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Sinteza circuitelor electrice (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Sisteme informatice multimedia (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Software pentru analiza câmpului electromagnetic (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Software pentru analiza circuitelor electrice (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Software pentru analiza şi modelarea microcircuitelor electrice (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Software profesional pentru aplicaţii cu baze de date (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Tehnici de dezvoltare software (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Tehnici de comunicare profesională (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Tehnici de dezvoltare software (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Tehnici de inteligenţă artificială (Facultatea de INGINERIE ELECTRICĂ)

Este de menţionat că laboratoarele oferă şi accesul doctoranzilor din cadrul Departamentului pentru desfăşurarea activităţilor curente de cercetare, precum şi a studenţilor pentru activităţi ştiinţifice şi pentru pregătirea proiectelor de diplomă/disertaţie.   Infrastructura (dotare hardware-software):

Pe toate staţiile de lucru se poate opera (minimal) atât în sistemul de operare Windows, cât şi în Linux, astfel încât se oferă o acoperire completă a aplicaţiilor specifice informaticii aplicate în ingineria electrică. Serverele oferă atât autentificarea pe un sistem unic de conturi, cu stocarea informaţiilor fiecărui cont accesibilă unitar de pe staţii în orice sistem de operare, cât şi o gamă largă de alte servicii, dintre care amintim: server WEB Apache/PHP (pe care sunt găzduite și paginile WEB ale titularilor unde sunt publicate platforme online de laborator), server e-mail, server FTP, server baze de date, servicii de securitate a datelor, fileserver pentru aplicaţii integrate, aplicaţii pentru monitorizare lucrului studenţilor şi pentru oferirea de demonstraţii online. Pe structura server-reţea sunt implementate următoarele aplicaţii informatice didactice şi de cercetare: medii de programare, medii pentru desktop publishing (MS Office) şi productivitate ştiinţifică, programe de calcul de câmp/circuite, medii de dezvoltare, medii de calcul distribuit, software dezvoltat în activităţiile de cercetare din cadrul Departamentului pentru analiza câmpului electromagnetic şi a circuitelor, MATLAB/MATHWORKS calssroom license, PSPICE, APLAC (analiza circuitelor), CADENCE (proiectarea circuitelor integrate incluzând simulatorul SPECTRE), SAPWIN (analiza simbolică a circuitelor).