Publicaţii reprezentative

Selecţia principalelor lucrări  cu contribuţii ştiinţifice deosebite ale membrilor Departamentului de Electrotehnică

(click pe lucrare pentru detalii)