Domenii de cercetare

Activitatea de cercetare a membrilor Departamentului de Electrotehnică este racordată la tendinţele manifestate pe plan naţional şi internaţional, domeniile abordate modificându-se conform evoluţiilor consemnate în documente oficiale. Această adaptare continuă la cerinţele societăţii permite accesarea optimă a instrumentelor de finanţare pentru activitatea de cercetare (granturi, contracte).

Dintre domeniile ştiinţifice prioritare actuale, în care membrii Departamentului de Electrotehnică îşi valorifică competenţa acumulată de-a lungul anilor, amintim:

• Analiza numerică şi calculul ştiintific de înaltă performanţă în Ingineria Electrică.

• Modelarea, optimizarea şi simularea numerică a sistemelor electromagnetice pentru game largi de dimensiuni, regimuri şi frecvenţe de funcţionare.

• Interacţiunea câmpului electromagnetic cu materia (inclusiv în sisteme biologice).

• Analiza sistemelor de producere, distribuţie şi utilizare a energiei (inclusiv cele aferente surselor regenerabile de energie).

• Caracterizarea avansată şi modelarea materialelor magnetice (inclusiv materiale neliniare sau cu histerezis, materiale hibride, compozite, biomateriale sau nanomateriale).

• Modele şi metode numerice utilizate în nanostructuri (nanoparticule, nanotuburi, straturi subţiri, valve de spin) şi în microdispozitive electromecanice (MEMS).

• Soluţionarea problemelor cuplate (electromagnetic-termic-mecanic) specifice instalaţiilor şi dispozitivelor electrotehnice.

• Calculul distribuit şi paralel specific problemelor de complexitate mare din domeniul circuitelor electrice şi al câmpului electromagnetic.

• Crearea şi utilizarea instrumentelor software multidisciplinare pentru studiul sistemelor electromagnetice complexe.

• Bioinformatică, inteligenţă artificială şi procesarea semnalelor în medicină.

• Aplicaţii şi servicii informatice în domeniul tehnic (inclusiv managementul bazelor de date şi controlul aplicaţiilor prin Internet mobil).

• Aplicaţii tehnice ale electromagnetismului (de exemplu, în medicină, securitate alimentară, transport, geomagnetism, senzori şi elemente de automatizare etc.).