Centre de cercetare

O parte din activitatea de cercetare a Departamentului de Electrotehnică a fost valorificată prin intermediul celor trei Centre de Cercetare afiliate, a căror funcţionare este aprobată prin decizii ale Universităţii Politehnica din Bucureşti:

MAGNATMagnetism tehnic si aplicat – centru de excelenta CNCSIS

CIEACCentrul de inginerie electrica asistata de calculator

BMEC (CIBM)Centrul de inginerie bio-medicala

Prezentăm în continuare câteva dintre direcţiile de cercetare dezvoltate în cadrul acestor centre, detalii putând fi obţinute de pe pagina Internet a fiecărui Centru.

Centrul de cercetare ştiinţifică în domeniul Magnetismului tehnic şi aplicat -MAGNAT
• Magnetism tehnic şi aplicat.
• Modelarea, simularea câmpului magnetic, fenomene asociate.
• Materiale magnetice: caracterizare, materiale noi.
• Dispozitive, senzori magnetici.
• Înregistrare magnetică: capete şi medii.
• Analiza câmpului electromagnetic.
• Performanţele dispozitivelor electromagnetice.
• Analiza circuitelor electrice.
• Interacţiunea câmp electromagnetic – substanţă vie.

Centrul de Inginerie Electrică Asistată de Calculator – CIEAC
• Modelarea dispozitivelor electromagnetice cu efect de câmp (modele de ordin redus, scheme echivalente cu parametri distribuiţi, inclusiv modelarea interconexiunilor şi componentelor pasive din circuitele integrate).
• Metode de modelare, simulare şi optimizare numerică a dispozitivelor şi sistemelor electromagnetice şi electronice si a materialelor dielectrice, magnetice sau (semi)conductoare.
• Metode numerice pentru calculul câmpului electromagnetic, la frecvenţe joase şi înalte, în medii liniare sau neliniare, probleme cuplate, algoritmi genetici şi evoluţionişti, probleme inverse, instrumente pentru automatizarea proiectarii nano-electronice.
• Metode numerice şi calcule de înaltă performanţă, inclusiv algoritmi paraleli şi distribuiţi, “soft computing”, GPGPU, cu aplicaţii în ingineria electrică în sens larg (electrotehnică, electronică, electroenergetică, automatică) şi probleme multifizice cuplate, inclusiv microsisteme cu părţi mobile.

Centrul de Inginerie Biomedicală – BMEC (CIBM)
• Bioinformatică – Semnale Genomice Nucleotidice.
• Analiza patologiei diabetului tip 2 prin metodologii de secvenţiere microcipuri şi semnale genomice nucleotidice.
• Mutageneză genomică inserţională – Detecţia inserţiilor virale cu potenţial carcinogen, cu aplicaţii pentru HPV la pacienţii români.
• Suprafeţe nano-activate auto-asamblate bio-inspirate.
• Armonizarea şi reformarea programei în domeniul Tehnologiei Biomedicale.
• Noi structuri educaţionale bazate pe programe multidisciplinare în inginerie, calculatoare şi ştiinţă.
• Doctoratul în ştiinţe fundamentale – începutul unei cariere de vârf în cercetare.
• Excelenţa in cercetare prin programe postdoctorale in domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere.